Responsible Disclosure

Responsible Disclosure Policy

Als hosting provider vinden wij de veiligheid van de systemen van onszelf en onze klanten van zeer groot belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van deze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Voor het melden van eventuele zwakke plekken hebben wij een responsible disclosure policy in het leven geroepen.

Als je een zwakke plek in één van de systemen binnen ons netwerk heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen:

 • Je bevindingen te mailen naar abuse@cyso.com
 • Het probleem niet te misbruiken of groter te maken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen je melding uiteraard vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In eventuele berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor je hulp belonen wij de melder met een plek op onze Responsible Disclosure Hall of Fame voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. Voor het ons melden van kwetsbaarheden die wij als zeer ernstig beschouwen, kunnen aanvullende beloningen worden toegekend. De hoogte van de beloning (geen geld echter) bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Responsible Disclosure Wall of Fame

Bekijk wie er allemaal op onze hall of fame staan door naar de engelse versie te gaan van deze pagina.

Wil je jouw naam hier ook zien?

Meld je security kwetsbaarheid aangaande onze systemen volgens bovenstaande procedure en jouw naam kan hier ook binnenkort bij staan.

Wil je dat wij contact met jou opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Cyso contact