Blog

4 trends voor cloud adoptie

Vier trends die van invloed zijn op de adoptie van de cloud in 2020

In de beginjaren van cloud computing was er nog veel twijfel binnen organisaties, met name over de veiligheid. Tegenwoordig breidt cloud computing zich steeds meer uit naar Enterprise IT. Een stijgend aantal organisaties erkent de toegevoegde waarde van de cloud. De cloud kan een sneeuwbaleffect creëren voor de transformatie van organisaties en ook een verandering teweeg brengen hoe zij in de toekomst zullen werken. Deze voordelen brengen de waarde van een cloud tot een hoger niveau. Vier trends die invloed hebben op de cloud adoptie in 2020.

Van alle bedrijfstakken blijft de cloud een van de snelst groeiende onderdelen van IT-uitgaven. Gartner’s laatste IT forecast geeft aan dat bestedingen in cloud infrastructure services (IaaS) van $ 40,3 miljard in 2019 naar maar liefst $ 61,3 miljard stijgen in 2021. Maar met de grotere uitgaven komt er ook meer verantwoordelijkheid bij kijken. Voor CIO’s is het essentieel om een strategie te ontwikkelen die individuele cloud beslissingen in de context van de strategische doelen van de onderneming plaatst.

In het nieuwe cloud-tijdperk zal kostenoptimalisatie cruciaal zijn. De aanwezige interne kennis van de cloud zal een belangrijke indicator zijn van hoe wendbaar organisaties zijn, waaronder de mogelijkheid om cloud diensten te distribueren waar klanten ze willen gebruiken, on-premise en edge.

Deze vier factoren zijn van invloed op de acceptatie van de cloud in 2020 en de stappen die CIO’s kunnen nemen om hun organisaties te laten groeien in een cloud-first wereld.

1. BESPARING KOSTEN ZORGT VOOR TOENAME CLOUD GEBRUIK

De eerste cloud adoptie trend gaat over de kostenbesparing. Bij Cyso zien we dat steeds meer bedrijven hun applicaties naar de cloud migreren. De potentiële kostenbesparing is een van de redenen waarom organisaties dit doen. Volgens Gartner zal tegen 2024 bijna alle naar de cloud gemigreerde legacy applicaties geoptimaliseerd moeten worden om kosteneffectiever te worden.

Door het constant verfijnen en verbeteren van een systeem blijf je bewust van de kosten. Door continu bezig te zijn om optimale bedrijfstoepassingen te ontwikkelen tegen zo laag mogelijke kosten krijg je een zo hoog mogelijke return on investment.

Een goede managed service provider van cloud diensten zal hun cloud native optimalisatie mogelijkheden verder moeten versterken om organisaties te helpen. Hiermee kan de meest kosteneffectieve architectuur worden geselecteerd, met de gewenste bijbehorende prestaties.

KOSTEN OPTIMALISATIE ALS INTEGRAAL ONDERDEEL

Deze optimalisatie moet dus een integraal onderdeel worden van elk cloud migratie project. Stuur daarnaast op verdere kennisontwikkeling van het IT-team en gebruik externe tools zoals Apptio, CloudCheckr, Flexera en Turbonomic. Deze tools kunnen de omgeving analyseren en zo nog meer mogelijkheden voor kostenoptimalisatie vinden. Deze tools zullen steeds meer gebruikt worden, vooral in de multi-cloud omgevingen. Waar sommige tools met best practices kostenbesparende mogelijkheden kunnen vinden, zullen anderen nog steeds een cloud expert nodig hebben die de omgeving beoordeelt om te verzekeren dat de best practices worden ingezet.

2. MULTICLOUD VERMINDERT VENDOR LOCK-IN

Van alle voordelen die geassocieerd worden met multi-cloud, is het voorkomen van een vendor lock-in een van meest genoemde redenen. Volgens onderzoek van Stratoscale is meer dan 80% van de organisaties bezorgd over een potentiële vendor lock-in in één enkele public cloud. Deze trend komt ook voor uit het onderzoek van Equinix: 1 op de 3 Nederlandse IT-managers heeft de voorkeur voor multi-cloud. De verschuiving naar een multi-cloud aanpak zal belangrijke gevolgen hebben voor de cloud industrie, aangezien bedrijven hun business zo verspreiden over meerdere aanbieders.

Een multi cloud strategie wordt door tweederde van de organisaties de komende jaren gezien als een belangrijke manier om vendor lock-in te verminderen. Maar de manier waarop dat gebeurt is niet primair door de portabiliteit van de applicatie te verhogen. Het kunnen migreren van applicaties tussen cloud platformen wordt weliswaar gezien als een voordeel van een multi cloud strategie, maar de realiteit leert dat dit toch in de praktijk weinig wordt toegepast. Applicaties blijken daar te blijven staan waar ze in eerste instantie zijn neergezet. De focus ligt in de praktijk meer op inkoop, functionaliteit en risicobeheersing.

De primaire problemen die men met een multi cloud strategie wil oplossen betreffen dus het verminderen van de vendor lock-in, continuïteit en beschikbaarheid verhogen en controle kunnen houden over operationele kosten. De inzet van de container-technologie en orchestratietools zoals Kubernetes zijn daarbij belangrijke middelen die daarbij worden ingezet.

MEER DAN PORTABILITEIT

Een dergelijke cloud native applicatie verhoogt niet alleen de portabiliteit van de applicatie, maar biedt als gevolg ook een oplossing voor de eerder genoemde punten. Zo verhoogt de grote schaalbaarheid van een microservices architectuur zowel de performance als de continuïteit van de dienst. Het gebruik van loadbalancing en failover binnen de applicatiearchitectuur verbetert de beschikbaarheid en kan ook zodanig worden ingericht dat deze tussen cloud omgevingen werkt en daarmee de vendor lock-in verkleint. Door het containerplatform cloud neutraal in te richten (portabiliteit) houdt een organisatie daarnaast controle over kosten, risico’s en, wederom, verkleint dit de vendor lock-in. Het gebruik van Kubernetes vervult daarmee een sleutelrol in een multi cloud strategie.

3. ONVOLDOENDE CLOUD IAAS KENNIS ZAL MIGRATIES VERTRAGEN

Onvoldoende kennis om applicaties of omgevingen naar de cloud te migreren kan zorgen voor vertragingen. Gartner voorspelt zelfs dat organisaties die in 2022 niet genoeg kennis in huis hebben te maken krijgen met vertragingen die zelfs kunnen oplopen tot 2 jaar of meer.

Een migratie via het lift-and-shift principe, waarbij je resources één op één overzet, resulteert veelal in een complexe en dure situatie. Aanbevolen wordt om je functionaliteiten te vertalen naar de design standaarden van je nieuwe cloud omgeving.

Migraties waar de definition of done niet duidelijk is afgekaderd, lopen niet alleen het risico om vertraging op te lopen, maar zelfs geheel te mislukken. De toegevoegde waarde van de nieuwe architectuur wordt niet gezien of benut, of erger nog, de definition of done botst met de eigenschappen van de gekozen architectuur.

CLOUD NATIVE

Wil je optimaal profiteren van de cloud, dan zal je verder moeten kijken dan lift-and-shift projecten. Een cloud-native applicatie vereist specifieke kennis en zal zorgen voor een toenemende vraag naar cloud professionals. Als een organisatie niet zelf de kennis in huis heeft, zal dat problemen opleveren voor het behalen van hun cloud doelstellingen. Om wel de benodigde kennis in huis te halen zullen organisaties moeten samenwerken met managed service providers en / of de ontwikkelaars van hun applicatie.

4. GEDISTRIBUEERDE CLOUD ONDERSTEUNT UITGEBREIDE SERVICE BESCHIKBAARHEID

De grote cloud providers zijn volop bezig met het inrichten van datacenters voor specifieke doeleinden in de regio van hun afnemers. Deze “micro datacenters” met een gerichte subset aan clouddiensten worden strategisch geplaatst in de buurt van waar de gebruikersdichtheid het grootst is, waardoor ze kunnen voldoen aan lage latency eisen. Deze faciliteiten kunnen zelfs tijdelijk worden ingericht ter ondersteuning van evenementen waarbij er een kortstondige behoefte is aan specifieke diensten (denk bijvoorbeeld aan streaming media voor grote sportevenementen).

Deze vorm van edge computing biedt partijen de mogelijkheid om, zonder hier zelf infrastructuur voor in te richten, native cloud services te gebruiken voor hun specifieke vereisten. De verwachting is dat deze trend de komende jaren sterk gaat toenemen.

Met de start van het nieuwe decennium, moeten CIO’s nadenken over hoe deze trends de komende jaren hun cloud adoptie en migratie plannen zullen beïnvloeden, en nu stappen moeten nemen om hun IT-infrastructuur voor te bereiden op de toekomst van de cloud.

Heb jij vragen over deze trends of heb je een ander cloud vraagstuk? Cyso kan je als Managed Service Provider helpen. Laten we een virtueel kopje koffie pakken. Neem contact met ons op!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op IT gebied. Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Let’s talk!

Cyso stories

25/06/2013

Auto Deploy met VMware en Chef – Inleiding

In dit artikel leggen wij uit hoe wij bij Cyso ervoor hebben gezorgd dat development van onze core applicaties op één platform staat.
06/06/2019

Girlsday bij Cyso: investeren in de toekomst

Meiden van 13-14 jaar laten kennismaken met techniek en ict: dat is het doel van Girlsday. Voor de vierde keer ontvingen we bij Cyso 30 dames-in-dop voor dit evenement.
02/06/2021

Jouw IT uitbesteden? Vier dingen om op te letten

Waar moet je op letten en wat is het alternatief voor IT uitbesteden? Lees het in dit artikel.

Interesse in een van onze diensten?

Wat is je vraag? Neem nu contact met ons op.

Wil je dat wij contact met jou opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Cyso contact