Klantcase

Cyso ambassadeur: Health Connected

Wie zijn de klanten van Cyso en waarom werken zij met Cyso samen? Daarover lees je in deze persoonlijke en verrassende rubriek. Deze keer: HealthConnected.

 

Editie #2: HealthConnected | Klant sinds: 2018 | Op de foto, interview met: Dieter Vorderhake (productspecialist, links op de foto) en Paul Witteman (algemeen directeur, rechts op de foto)

Uit welke behoefte is Healthconnected ontstaan?

Paul: “Tien jaar geleden zochten we ter optimalisatie van onze dienstverlening producten waarmee we onze zorgprocessen konden vertalen naar de ict. We zochten eigenlijk naar maatwerk voor bestaande leveranciers, maar waar we naar op zoek waren was nog niet beschikbaar. Vanuit onze eigen behoefte hebben we toen de proceskant van hetgeen we zochten uitgekristalliseerd en deze op papier gezet.

De uiteindelijke ontwikkeling van het product hebben we neergelegd bij een ict-leverancier. Het nadeel van deze constructie was dat we gebruikmaakten van de platformen van de leverancier en dat zorgde voor beperkingen, zoals onvoldoende menselijke capaciteit. We stonden ook niet bepaald hoog op de prioriteitenlijst en onze verzoeken belandden nogal eens onderaan de stapel. Drie leveranciers en een heleboel ergernis later hebben we besloten om de productontwikkeling zelf op te pakken en een eigen platform in te gaan richten. Daaruit is HealthConnected ontstaan.”

Dieter: “In de kern willen we de zorgverlening verbeteren, dat is onze drijfveer. Toen we onze applicatie voor onszelf aan het bouwen waren, kwamen we al snel tot het inzicht dat we met de toepassing meer zorg verlenende partijen konden en wilden helpen. We hebben de processen daarom niet statisch maar modulair ingericht en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

HealthConnected is doorontwikkeld tot een modulair op te bouwen elektronisch patiëntendossier (EPD) met alle bekende functionaliteiten, zoals verslaglegging, medicatie en veilige communicatie. Het is een digitaal platform waar zowel alle eerstelijnszorgverleners als patiënten op kunnen aansluiten.”

Wat maakt Healthconnected uniek?

Dieter: “HealthConnected vervangt en/of koppelt de verschillende systemen waarmee de eerste lijn werkt. Via het systeem kan veilig gecommuniceerd worden met instellingen buiten de eerste lijn en met gemeenten. Het is gebruikersvriendelijk, flexibel, voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en is duurzaam door de modulaire opbouw.”

Specifiek voor de eerste lijn

Paul: “Wat we in de praktijk zien is dat zorgverleners hun zorgprocessen en -handelingen moeten aanpassen, omdat de gebruikte software een bepaald proces anders laat lopen. Wij vinden dat de omgekeerde wereld en proberen juist de ict-toepassing aan te passen aan het zorgproces. Met HealthConnected richten we ons specifiek op de eerste lijn, zoals huisartsen, psychologen, podotherapeuten enzovoort, en willen we hen het beste systeem bieden waarin elke patiënt maar 1 dossier heeft.”

Alles op 1 plek

Dieter: “Patiëntgegevens hoeven slechts op één plek te worden ingevoerd en te worden onderhouden. De patiëntdossiers zijn, afhankelijk van de ingestelde bevoegdheden, door verschillende disciplines in te zien en/of te wijzigen.”

Modulair en universeel

Paul: “Het maakt niet uit welk type zorg je pakt. Of het nu om oogzorg gaat of om diabeteszorg, de elementen zijn universeel en voor elke tak van zorg inzetbaar. Wil je binnen je systeem met hartfalen aan de slag, dan kun je daarmee aan de slag. Bij andere leveranciers ben je er vaak toe verplicht een extra module aan te schaffen waarvoor je moet betalen. Bij ons is dat niet het geval.”

De patiënt centraal

Dieter: “Het allerbelangrijkste is dat de patiënten centraal staan binnen het systeem. Zij hebben dan ook altijd toegang tot hun dossiers. Patiënten willen in toenemende mate zelf de regie houden als het om zorgverlening gaat en hebben behoefte aan meer persoonsgerichte zorg. Met HealthConnected spelen we daarop in. We combineren functionaliteiten, centraliseren de verslaglegging en inzage van dossiers en maken het voor een brede groep gebruikers toegankelijk; dat maakt het uniek.”

Welke punten zijn doorslaggevend geweest bij het maken van de keuze voor Cyso?

Dieter: “Drie jaar terug kon onze toenmalige leverancier niet datgene bieden wat we nodig hadden. Zij hebben toen Cyso aanbevolen. Daarbij wilden we ons werk in Alkmaar onderbrengen, niet daarbuiten. Korte lijnen en fysiek dichtbij, zodat we snel kunnen schakelen als dat nodig is. Lachend: of bij wijze van spreken een baksteen door de ruit kunnen gooien als we ontevreden zijn. Dat Cyso in Alkmaar is gevestigd en haar roots er heeft liggen, sluit bij dit gedachtegoed aan.

Een derde punt is dat we waarde hechten aan persoonlijk contact. Om die reden zochten we naar een middelgrote partij waar het contact laagdrempelig is en je geen nummer bent.
In het kader van onze processen is NEN 7510-certificering belangrijk. Cyso is ISO 27001, ISO 20000 en NEN 7510 gecertificeerd en werkt volgens de normen die daarin zijn bepaald.

Tot slot de mogelijkheid om te verbinden met een zorgnetwerk, dat is voor ons product een absolute voorwaarde. Cyso was bereid daarin te voorzien op het moment dat we klant zouden worden en dat is gebeurd.”

Hoe is jullie platform momenteel ingericht?

Dieter: “Ons platform bestaat grofweg uit 4 onderdelen. We hebben twee netwerkkoppelingen; een naar het zorgnetwerk en een naar het internet. Daarnaast hebben we de web- en de database-omgeving. Alles wordt verdeeld over 2 datacenters en is redundant ingericht. Op afroep kunnen we de hele omgeving restoren op een extra back-up-omgeving. Dat laatste is een vereiste vanuit onze eigen certificering en is voor het uiterste geval wanneer beide datacenters tegelijk uitvallen. We werken met eigen hardware en vanuit een private cloud, data en communicatie zijn van elkaar gescheiden.”

Welke problemen lost Cyso voor jullie op?

Dieter: “Cyso neemt een heleboel verantwoordelijkheid weg, onder meer op het gebied van de NEN 7510 norm. Een aantal van onze processen is nu geborgd door outsourcing en voldoet aan de certificeringseisen. Technisch gezien zijn het daarnaast de redundante oplossing en de zorgnetwerkverbinding die we moeten hebben en die Cyso kan leveren.
Ook het proactief beheer van ondersteunende applicaties kunnen we aan Cyso overlaten, waardoor onze ontwikkelaars zich alleen bezig kunnen houden met ontwikkelen en niet met randzaken.

Groot voordeel vind ik overigens dat Tjebbe (directie, red.) gewoon bereikbaar is en blijft meedenken. Die betrokkenheid vind je van directie tot supportmedewerkers, dat is van toegevoegde waarde.”

Op welke toekomstige ontwikkelingen moeten we met elkaar bedacht zijn?

Dieter: “De ontwikkelingen binnen het Landelijk Schakelpunt worden belangrijk. Daar gaat een vertaalslag plaatsvinden die moet leiden tot een meer uniforme registratie van medische gegevens. Deze vertaalslag gaat voor enorme verbetering van data en communicatie zorgen. Aan Cyso en ons de dankbare taak om tijdig hierop in te spelen.”

Paul Witteman (algemeen directeur) en Dieter Vorderhake (productspecialist) zijn de bedenkers en oprichters van de zorgapplicatie HealthConnected. Een toepassing die in eerste instantie voor intern gebruik bedoeld was, maar voor een brede groep zorgverleners toegankelijk is gemaakt. HealthConnected is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op IT gebied. Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Let’s talk!

Cyso stories

11/10/2016

In de schaduw van de DDoS aanval: minder zichtbare vormen van cyberaanvallen

Over de inzet van de Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas) schreven wij in het verleden al. Er zijn echter meer aanvalsvormen die minder in het nieuws zijn.
08/07/2019

Cyso ambassadeur: Health Connected

Wie zijn de klanten van Cyso en waarom werken zij met Cyso samen? Daarover lees je in deze persoonlijke en verrassende rubriek. Deze keer: HealthConnected.
Privacy please
17/11/2020

Privacy shield vervallen: geen data van Europese burgers op Amerikaanse servers

Door het vervallen van de Privacy Shield wetgeving kan het zijn dat jouw organisatie niet meer AVG compliant is. Het advies: bij twijfel, houd je data in de EU.

Interesse in een van onze diensten?

Wat is je vraag? Neem nu contact met ons op.

Wil je dat wij contact met jou opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Cyso contact