Download white paper security design voor webapplicaties

Geen security by obscurity

Security by design houdt in dat bij het ontwerp/architectuur van een platform en applicatie wordt nagedacht over veiligheid. Vanaf de ontwerpfase wordt ervan uitgegaan dat pogingen tot misbruik vanzelfsprekend zijn. Met als doel de risico’s op en de gevolgen van cybercrime verder te minimaliseren. Webapplicaties lopen diverse risico’s. De risico’s dienen als richtlijn bij het ontwerpen en inrichten van platformen, systemen en applicaties.

In deze white paper lees je over:

  • De top 10 risico’s van webapplicaties
  • Welke beschermende maatregelen je kan nemen
  • De 4 fases van security
  • Hoe Cyso je kan helpen bij jouw security vraagstukken

Op zoek naar onze andere white papers over cyber security?

Bekijk hier ons overzicht Cyber Security white papers.

cyso white paper security design voor webapplicaties

Deze organisaties vertrouwen op de Security Services van Cyso

Bel me terug