Responsible Disclosure

Als hosting provider vinden wij de veiligheid van de systemen van onszelf en onze klanten erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van deze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Responsible Disclosure Policy

Als u een zwakke plek in één van de systemen binnen ons netwerk heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen:

 • Uw bevindingen te mailen naar abuse@cyso.com
 • Het probleem niet te misbruiken of groter te maken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding uiteraard vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In eventuele berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp belonen wij de melder met een plek op onze Responsible Disclosure Hall of Fame aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. Voor het ons melden van kwetsbaarheden die wij als zeer ernstig beschouwen, kunnen aanvullende beloningen worden toegekend. De hoogte van de beloning (geen geld echter) bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Bekijk onze Responsible Disclosure Hall of Fame

Bel me terug