Notice & Takedown

Gebruik onderstaand formulier om klachten in te dienen over material dat bij Cyso wordt gehost door onze klanten.

Middels onderstaand formulier kunt u een klacht indienen over materiaal dat één van onze klanten aanbiedt. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Onze notice & takedown procedure is terug te vinden op onze juridische pagina.

Weghalen/blokkeren van het materiaal
Afgifte van NAW-gegevens van de plaatser
Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van melder
Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder
Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
Anders
JaNee
JaNee
JaNee
Melder verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld, dat de verstrekte informatie klopt en dat de melder alle schade zal vergoeden als blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt.*
* Verplicht veld
Kwaliteit. Betrouwbaar. Betrokken.
  • 24/7 service support
  • Nederlandse datacenters
  • ISO 27001 gecertificeerd
Bel me terug