Optimalisatie

Sta niet stil, maar ga altijd vooruit

Een dienst, platform of applicatie is nooit af. Daarom kijken wij altijd waar capaciteit kan worden geoptimaliseerd, performance worden verbeterd en veiligheid verder kan worden verhoogd.

Neem vrijblijvend contact op

Performance

Als u er in slaagt om de performance van uw applicatie te verbeteren, verhoogt dit de klanttevredenheid en daarmee het succes van uw dienstverlening. Maar er is ook een andere bijkomstigheid: u bespaart geld. Het sneller en efficiënter maken van uw platform betekent namelijk ook dat u toe kunt met minder resources.

Om de performance van een platform of dienst te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te beschikken over voldoende meetgegevens. Het heeft alleen zin om performance verbeteringen uit te voeren op plaatsen waar de huidige bottlenecks zitten. De snellere onderdelen van uw platform nog verder versnellen levert geen netto winst op; daarvoor moeten juist de langzamere onderdelen worden versneld. Cyso is in staat om veel verschillende onderdelen gedetailleerd onder de loep te nemen en te analyseren.

Enkele voorbeelden:
 • Database en query performance
 • Lees- en schrijfsnelheid
 • Latency en responstijden
 • Applicatiesnelheid en processing time

De resultaten worden verwerkt in een adviesrapport waarin wij voorstellen doen tot verbetering en hoe deze te bereiken.

performance
capacity

Capacity

Als de capaciteit van een platform niet aansluit bij het gebruik ervan, kan dat twee effecten hebben. Als er tekort capaciteit is, leidt tot performanceverlies; als er teveel is, kost het platform onnodig veel geld. Het is dus belangrijk dat de hoeveelheid beschikbare resources altijd correspondeert met de behoefte. Alleen is de behoefte niet altijd even goed in te schatten en kan dit behoorlijk variëren. Hoe lost u dit op?

 • Het verhogen van de schaalbaarheid van een platform of applicatie door de architectuur onder de loep te nemen en deze aan te passen
 • De flexibiliteit van een platform en de afzonderlijke onderdelen verhogen door eenvoudig aanpassingen te kunnen maken naar actuele behoefte
 • Het gebruik van verschillende resources meten (zoals diskspace, CPU power, bandbreedte) zodat op tijd gesignaleerd kan worden waar capaciteit in de knel dreigt te komen en preventief ingegrepen kan worden.

Cyso analyseert voor u de mogelijkheden, adviseert de juiste aanpak en kan putten uit een uitgebreide lijst van technologie om de gewenste doelstellingen te realiseren.

Security

Het voorkomen van misbruik en signaleren van kwetsbaarheden wordt eenvoudiger als er genoeg bewustzijn is. Bij Cyso zit security bewustzijn in het bloed. Het is een integraal onderdeel van alle dagelijkse werkzaamheden. Ons security en compliance team laat zich ons permanent informeren over ontwikkelingen op veiligsheidsgebied zodat wij trends en bedreigingen op tijd signaleren en er op kunnen reageren.

Ondanks dat er permanent aandacht voor is, is het daarnaast verstandig om periodiek specifiek aandacht te geven aan bestaande beveiligingsmaatregelen. Er zijn verschillende manieren om veiligheidsaspecten onder de loep te nemen:

 • Evaluatie en controle van access lists, rollen en verantwoordelijkheden
 • Analyseren van processen en procedures
 • Het uitvoeren van risicoanalyses
 • Security scans, audits of rapportages (eventueel in samenwerking met een derde partij)

Met resultaten die uit deze werkzaamheden voortkomen, kunnen vervolgens verbeterplannen worden opgesteld toegespitst op uw organisatie en systemen. Op basis van door u vastgelegde eisen en wensen worden risico’s geëvalueerd en mogelijk te nemen maatregelen gekozen. Naast procedurele maatregelen, vormen onze technische beveiligingsoplossingen een uitgebreide set aan maatregelen die zijn in te zetten.

security

Cyso levert professionele internetdiensten die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie en bedrijfsvoering. Wilt u weten hoe? Neem contact op met één van onze consultants.

Bel me terug