Kubernetes vs Docker

Kubernetes vs Docker

13 July 2020

Docker vs Kubernetes zijn geen alternatieven van elkaar. Ze vullen elkaar eigenlijk aan. Alleen al het opschalen met Docker brengt veel uitdagingen met zich mee die Kubernetes kan oplossen.

Read more

Quality. Committed. Honest.
  • 24/7 service support
  • Dutch data centers
  • ISO 27001 certified
Call me back