Algemene voorwaarden winacties Cyso

Winacties worden georganiseerd door Cyso Group B.V.

Deelname acties

 1. Deelname aan acties van Cyso is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Cyso’s social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
  3. Bij deelname is de deelnemer verplicht tot het opgeven van correcte, actuele en complete informatie.
 3. Medewerkers van Cyso Group B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Cyso is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Klachten kunnen via klachten@cyso.com worden ingediend.
 7. Cyso Group B.V of één van haar zustermaatschappijen zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die direct en/of indirect, door een deelnemer is geleden door de actie.
 8. In het geval dat deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Cyso Group B.V.

Persoonsgegevens

 1. Cyso kan deelnemers inlichten over diensten die Cyso levert. De communicatie hierover kan te allen tijde stop worden gezet.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Cyso nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Cyso is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
Bel me terug