3 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start met een cloud strategie

3 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start met een cloud strategie

6 May 2020 door in Cloud Optimalisatie

Beginnen zonder cloud strategie? Zeker op hoog niveau riskeer je daarmee verspilling van investering en mislukking. Wil je starten met een cloud strategie? Stel jezelf dan eerst deze drie vragen.

Cloud computing is niet meer weg te denken uit het wereldbeeld. Voor steeds meer organisaties is cloud computing een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering en beperkt het zich al lang niet meer tot alleen de IT afdeling. Om succesvol en veilig gebruik te maken van de cloud heb je meerdere domeinen nodig om een bedrijfs gestuurd beslissingskader en best practices te coördineren en te ontwikkelen. Hiermee help je de cloud strategie binnen jouw organisatie te standaardiseren terwijl je het ook mogelijk maakt om te voldoen aan de unieke behoeften van verschillende use cases en business units.

Zet de belangrijkste besluitvormers en belanghebbenden binnen jouw organisatie bij elkaar en beantwoord gezamenlijk de volgende vijf vragen om de cloud strategie van jouw organisatie te bepalen.

Waarvoor en hoe wil je de cloud gaan inzetten?

Begin met het in kaart brengen van de use cases van de cloud binnen je organisatie. Dit raamwerk begint met het inzicht in het type applicatie, de technische kenmerken ervan, de eisen en beperkingen van de bijbehorende data, en eventuele integraties van de applicatie en data met andere systemen.

Overweeg ook of je de bestaande applicatie gaat overzetten, of dat je een nieuwe applicatie gaat bouwen die direct cloud native is.

Als dit systematisch in kaart is gebracht kan een dergelijk raamwerk de ruggengraat vormen van een succesvolle cloud strategie.

Bepaal de problemen die risico’s kunnen veroorzaken

Na het in kaart brengen van de use cases ga je kijken naar de risico’s van cloud computing in relatie tot elke specifieke case. Waar de voordelen hoog zijn en weinig risico’s, dan kan je starten met de public cloud. Zijn er weinig voordelen en veel risico’s? Overweeg dan een private cloud of vermijd de cloud. Zelfs bedrijven met een cloud first strategie zouden pas op de plaats moeten maken met het migreren van use cases met een hoog risico naar de cloud.

Een verdere analyse moet worden uitgevoerd om te kijken waar de potentiële voordelen van de cloud hoog zijn, en om te kijken of de verwachte risico’s ook hoog zijn. Identificeer de problemen die risico’s met zich meebrengen en probeer deze te mitigeren. Bij mitigatie stappen behoort het selecteren van specifieke cloud service providers die met SLA’s zorgen kunnen wegnemen en het implementeren van best practices. Maar ook het kijken naar een hybride cloud architectuur om specifieke risico’s te adresseren kan een oplossing zijn.

Hoe regel je toegang, beveiliging, beheer en integratie in hybride omgevingen?

De meeste organisaties gebruiken niet alleen meerdere public clouds, maar ook traditionele applicaties en infrastructuur, en wellicht ook nog private cloud diensten. Zo’n unieke hybride omgeving heeft zijn eigen unieke beveiligings- en beheerproblemen. Om deze omgevingen aan te pakken moet elke operationele groep op de IT-afdeling best practices en tools implementeren. Denk bijvoorbeeld aan LDAP voor toegangscontrole.

Naarmate deze best practices volwassener worden, verbeteren ze het vermogen om potentiële risico’s aan te pakken die hiervoor geïdentificeerd waren. Het oplossen van deze uitdagingen kan leiden tot verdere verfijning en uitbreiding van operationele best practices.

Hoe past de cloud in jouw huidige enterprise architectuur?

Een belangrijke vraag die je niet zomaar even in kaart brengt. De cloud kan impact hebben over meerdere facetten van een applicatie in de gehele keten van de organisatie. Cloud computing bestaat uit applicaties, platformen en infrastructuur. Je zal een beslissing moeten nemen ten aanzien van de verantwoordelijkheden voor al deze onderdelen. Welke onderdelen behoud je zelf, en welke besteed je uit aan een cloud provider?

Wat is PaaS?

Een startpunt kan zijn het vervangen van oudere software door SaaS modellen (Sofware as a Service). Echter moet je ook scenario’s overwegen waar je software koopt of bouwt voor implementatie op public of private IaaS- (Infrastructure as a Service) en / of PaaS- (Platform as a Service) services.

Het DevOps team moet nadenken over hoe en wanneer ze bestaande applicaties naar IaaS en / of PaaS in de cloud moeten migreren, en ook of het de voordelen van de cloud omgeving waard is om deze applicaties te wijzigen.

Applicatie development strategieën

Bovenstaande benadering biedt echter vaak slechts bescheiden voordelen. Om volledig gebruik te maken van de voordelen van de cloud en in te gaan op de unieke uitdagingen moet je verder denken. Applicatie development strategieën moeten volwassen worden om voor de cloud geoptimaliseerde, cloud native en hybride applicaties te creëren die de maximale waarde uit de cloud halen.

Heb jij vragen over jouw cloud strategie of de aanpak hiervan? Laten we een virtueel kopje koffie pakken. Neem contact met ons op!

Bron afbeelding: Microsoft Azure


Bel me terug